TANITIM

Azalan enerji rezervleri ve küresel ısınma gerçeği enerji verimliliği konusunu günümüzde sürdürülebilir mimarinin en önemli hedeflinden biri haline getirdi. Artık binaların enerji ihtiyaçlarını azaltmak ve enerji üretme kapasitesini arttırmak için farklı teknik ve yeni teknoloji uygulanıyor.


Sürdürülebilirlik alanında, Türkiye gibi hızlı gelişen ülkeler için enerji ve su tüketimi verimliliği çözümlerinin hızlı adaptasyonu kritik önem taşıyor. Bu alandaki çözümlerin erken ve hızlı adaptasyonu, karbon emisyonuvesu kullanımınınazaltılmasında ciddi faydalar sağlıyor. Böylelikle enerji alanında dışa bağımlı olan Türkiye, mevcut enerji potansiyelini daha verimli kullanabileceği gibi enerji ithalatını da azaltma şansına sahip olabiliyor.

EKONOVA, sürdürebilirlik alanındaki yenilikçi fikirleri ve ürünleri belirleyerek Türkiye pazarında bu ürünleri tanıtmayı amaçlıyor. Türkiye'de ve yurtdışında sürdürülebilirlik alanıyla ilgili olan kuruluşlarla çalışmayı hedefleyen EKONOVA, yenilikçi, çevreci ve ekonomik ürünleriyle hizmet sunuyor.

EKONOVA, Türkiye pazarına sunduğu bina enerji verimliliği ve tasarruf çözümleriyle beş yıl içinde 100 bin ton karbon emisyonu tasarrufu sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir. Beş yıl içinde 100 bin ton CO2 emisyonu tasarrufu sağlamak; İstanbul'da yaşayan 30 bin kişinin bir senelik karbon ayak izine veya bir yılda 21.000 arabanın çıkardığı CO2'e eşittir.